စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(နဇယ)ဇေယျာသီရိ
(နပဗ)ပုဗ္ဗသီရိ
(နဇမ)ဇမ္ဗူသီရိ
(နဒက)ဒက္ခိဏသီရိ
(နကတ)ကျည်တောင်ကန်(ပုဗ္ဗသီရိ)
(နဇတ)အထက(၂၂)နေပြည်တော်
(နဇန)အထက(၁၆)နေပြည်တော်(ဇေယျာသီရိ)
(နဇပ)အထက(၁၄)နေပြည်တော်
(နတက)တပ်ကုန်း
၁၀(နတပ)က.ပ.စ(၁)(တပ်ကုန်း)
၁၁(နတမ)M.R.T.V ( တပ်ကုန်း )
၁၂(နပန)ပျဉ်းမနား
၁၃(နပလ)အထက၊သစ်လေးလုံး
၁၄(နပသ)အထက၊ညောင်ပင်သာ
၁၅(နရဆ)ရေဆင်း(ဇေယျာသီရိ)
၁၆(နလက)အထက၊သဲကောကြီး(လယ်ဝေး)
၁၇(နလခ)အထက၊ကံသာ(လယ်ဝေး)
၁၈(နလန)အထက(၄)နေပြည်တော်(လယ်ဝေး)
၁၉(နလပ)သပြေပင်(လယ်ဝေး)
၂၀(နလဝ)လယ်ဝေး
၂၁(နလသ)အထက၊သစ်ပုတ်ပင်(လယ်ဝေး)
၂၂(နသဝ)သာဝတ္ထိ(လယ်ဝေး)
၂၃(နအလ)အေလာ(လယ်ဝေး)
၂၄(နဥတ)တောင်ညို
၂၅(နဥန)အထက(၁၂)နေပြည်တော်(ဥတ္တရသီရိ)