စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ညလ)မော်လမြိုင်
(ညခ)ချောင်းဆုံ
(ညခမ)မုဒွန်း(ချောင်းဆုံ)
(ညဂ)ရွာလွတ်(ချောင်းဆုံ)
(ညဆ)မုရစ်ကလေး(ချောင်းဆုံ)
(ညဒ)မုဒုံ
(ညဓ)ကမာဝက်(မုဒုံ)
(ညဖ)သံဖြူဇရပ်
(ညဃ)ကျုံကဒတ်(သံဖြူဇရပ်)
၁၀(ညင)ကျိုက္ခမီ(သံဖြူဇရပ်)
၁၁(ညဇ)ကရုပ္ပိ(သံဖြူဇရပ်)
၁၂(ညမ)ကျိုက်မရော
၁၃(ညမဒ)ကဒါ(ကျိုက်မရော)
၁၄(ညည)ညောင်ပင်ဆိပ်(ကျိုက်မရော)
၁၅(ညရ)ရေး
၁၆(ညရအ)အစင်(ရေး)
၁၇(ညဝ)လမိုင်း(ရေး)
၁၈(ညသ)သထုံ
၁၉(ညအ)ကျိုက္ကော်(သထုံ)
၂၀(ညသသ)သိမ်ဆိပ်(သထုံ)
၂၁(ညက)ကျိုက်ထို
၂၂(ညကက)ကျူချောင်(ကျိုက်ထို)
၂၃(ညထ)စစ်တောင်း(ကျိုက်ထို)
၂၄(ညဟ)သိမ်ဇရပ်(ကျိုက်ထို)
၂၅(ညပ)ပေါင်
၂၆(ညပန)နတ်ကြီးချောင်(ပေါင်)
၂၇(ညတ)မုတ္တမ(ပေါင်)
၂၈(ညန)ဇင်းကျိုက်(ပေါင်)
၂၉(ညဗ)ရင်းငြိမ်(ပေါင်)
၃၀(ညဘ)ဘီးလင်း
၃၁(ညဘက)ကန်သာယာ(ဘီးလင်း)
၃၂(ညစ)တောင်စွန်း(ဘီးလင်း)