စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(လဘ)ဘားအံ
(လဘလ)လှာကာ(ဘားအံ)
(လဘက)ကော့ကျိုက်(ဘားအံ)
(လထ)ထုံးအိုင်(ဘားအံ)
(လန)အိန္ဒု(ဘားအံ)
(လပ)ဇာသပြင်(ဘားအံ)
(လဘခ)ခရားအတွင်း(ဘားအံ)
(လလ)လှိုင်းဘွဲ့
(လဂ)ရွှေဂွန်း(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၀(လတ)သံတောင်
၁၁(လရ)ဘုရင့်နောင်တပ်(သံတောင်)
၁၂(လတသ)သံတောင်ကြီး(သံတောင်)
၁၃(လသ)လိပ်သို(သံတောင်)
၁၄(လဖ)ဖာပွန်
၁၅(လဃ)ကမမောင်း(ဖာပွန်)
၁၆(လက)ကော့ကရိတ်
၁၇(လခ)ကျုံဒိုး(ကော့ကရိတ်)
၁၈(လခဘ)ကော့ဘိန်း(ကော့ကရိတ်)
၁၉(လအ)ကြာအင်းဆိပ်ကြီး
၂၀(လအဆ)ဘုရားသုံးဆူ(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၂၁(လအက)ကျိုက်ဒုံ(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၂၂(လတခ)တံခွန်တိုင်(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၂၃(လမ)မြဝတီ
၂၄(လမသ)သင်္ကန်းညီနောင်(မြဝတီ)